top of page

SERVEIS OFERTS

HOME STAGING

L'home staging consisteix a preparar un immoble per a la seva comercialització al mercat immobiliari. El seu objectiu és obtenir un canvi positiu en la presentació de l'habitatge, per tal de fer-lo més atractiu per a compradors i llogaters potencials, i així ampliar les possibilitats de vendre'l o llogar-lo en el temps més curt i amb més benefici per al seu propietari.

PRINCIPIS:

 • Optimització de la il·luminació als espais

 • Enfocament sobre els punts forts de la vivenda

 • Modernització de l´ambient i de la decoració

 • Resolució de defectes materials lleus a l'immoble

 • Resolució de problemes olfactius

 • Resolució de problemes de sobrecàrrega

 • Optimització de la circulació als espais i entre els espais

 • Moblament i decoració dels espais inicialment buits

RESULTATS:

 • fotografies més atractives

 • increment important en els números de visites comercials aconseguides a l'habitatge

 • millora notable a la primera impressió dels compradors potencials

 • increment en el preu de venda

 • reducció fins al 78% del temps de comercialització

 • reducció de la propensió negociadora del comprador

 • facilitació de l'operació de venda

 • acceleració de l'operació de venda

 • estalvis importants per al venedor

lE FEM PRESSUPOST, EL FINANCEM I COBREM QUAN ES VENGUI O LLOGU L'IMMOBLE

ADMINISTRACIÓ DE PROPIETATS.

Administrem el vostre habitatge de lloguer, ens preocupem de buscar-vos l'inquilí més adequat per al vostre habitatge.

Obtenim tota la documentació necessària per al lloguer de l'immoble, us tramitem la fiança, així com qualsevol incidència que sorgeixi durant el període de lloguer.

Us podem tramitar l'assegurança de pagament de l'inquilí; i us fem les liquidacions necessàries.

REFORMES DE PISOS

Fem treballs d'obra, lampisteria, modificació d'envans, terres, sostres, instal·lació i decoració.

Ens ajustem al pressupost necessari ja sigui per a rehabilitacions integrals d'immobles o per a petites reformes necessàries.

OBTENCIÓ DE CEDULES D'HABITABILITAT, I DE CERTIFICATS ENERGÈTICS

A través d'Arquitectes i Enginyers col·laboradors us tramitem el certificat energètic i la cèdula d'habitabilitat necessàries per a qualsevol venda o lloguer d'un immoble.

bottom of page